MAP IV Louny    

Úvod

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny IV.

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Doba realizace: 1.12. 2023 - 31. 12. 2025

25 měsíční projekt plně navazuje na předchozí úspěšně realizované projekty MAP I, MAP II, MAP III v území. Prostřednictvím povinných aktivit v projektu budeme nadále intenzivně podporovat zvyšování kvality vzdělávání, proces místního akčního plánování a rozvoj spolupráce mezi všemi aktéry ve vzdělávání na území ORP Louny. Nadále bude společně aktualizován dokument MAP a realizována naplánovaná opatření vycházející z akčních plánů a vedoucí k naplnění cílů Strategického rámce MAP. 

Zde můžete zasílat své podněty k řešení v projektu MAP

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz