MAP III Louny    

MAP Louny

Od 1.1. 2023 byl zahájen projekt MAP III. Projekt plynule navazuje na ukončený projekt MAP II a i nadále je prioritně zaměřen na  mateřské, základní a základní umělecké školy a organizace neformálního a zájmového vzdělávání vzdělávající děti a žáky do věku 15 let na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Louny.                        Cílem tohoto projektu je zejména: zjišťování potřeb škol, definování místně specifických problémů školství, hledání řešení k jejich nápravě, navazování a budování partnerství a spolupráce hlavních aktérů vzdělávání, rozvíjení principů akčního plánování na školách apod., Nedílnou součástí je i aktualizace dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny, který je výsledkem již téměř šestileté práce realizátora se všemi relevantními aktéry vzdělávání dětí a žáků do věku 15 let na území partnerství ORP Louny v projektech MAP.

       

 

 

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz