MAP III Louny    

MAP Louny

Projekt je prioritně zaměřen na  mateřské, základní a základní umělecké školy a organizace neformálního a zájmového vzdělávání vzdělávající děti a žáky do věku 15 let na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Louny. V rámci tohoto projektu, mezi jehož hlavní cíle patří zejména zjišťování potřeb škol, definování místně specifických problémů školství a hledání řešení k jejich nápravě, navazování a budování partnerství a spolupráce hlavních aktérů vzdělávání, rozvíjení principů akčního plánování na školách apod., vznikl zásadní dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny, který je výsledkem téměř dvouleté intenzivní spolupráce realizátora projektu – města Louny se všemi relevantními aktéry vzdělávání dětí a žáků do věku 15 let na území partnerství ORP Louny.

 

Aktuality:

 

Schválené dokumenty 8. Řídícím výborem MAP 15.12.2022 v 9:00 bylo ukončeno jednání a hlasování ŘV metodou per rollam.

ERASMUS+ Dobrý den, vážené paní ředitelky a vážení páni ředitelé. AKTUALITA od ...

8. JEDNÁNÍ ŔV - Hlasování ŘV formou per rollam 12.12. 2022 - 15.12. 2022 Ve dnech 12.12. 2022 (9:00) - 15.12.2022 (9:00) probíhá hlasování ŘV metodou ...

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz