MAP IV Louny    


« zpět

AKCE – HRAJEME SI S ORFEEM

AKCE – HRAJEME SI S ORFEEM

14.08.2019 -


Mgr. Veronika Studená ve spolupráci s MŠ speciální Louny pod záštitou MAPII ORP Louny

Vás srdečně zve na

SEMINŘ – HUDBOU K SRDCI

dne 28. srpna 2019, od 10,00 – 13,00 hodin, v MŠ speciální Louny

Hlavním tématem semináře je využití muzikoterapie jako nástroj pro dosažení seberealizaci dětí. Zpěv a práce s dechem má velký vliv na další tělesné a psychické procesy. Proto můžeme pomocí muzikoterapie u dětí dosáhnout požadovaných stavů – stimulace či uvolnění.   

Lektorka – Mgr. Veronika Studená, DiS., DiS. je diplomovaným ergoterapeutem, výkonným umělcem a učitelkou hudby. Ve své lektorské činnosti se snaží ukázat učitelkám mateřských a základních škol různé metody muzikoterapie a využití Orffova instrumentáře při hudebních činnostech s dětmi.


 

Aktuality AKCE – HRAJEME SI S ORFEEM

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz