MAP III Louny    


« zpět

Proběhla 2 školení pro peadgogy - MUZIKOTERAPIE

Proběhla 2 školení pro peadgogy - MUZIKOTERAPIE

02.09.2019 -


Ve dnech 26.8. a 28.8.  proběhla dvě školení v rámci realizace projektu MAP II ORP Louny pro pedagogické pracovníky na téma HRAJEME SI S ORFEEM a HUDBOU K SRDCI.

26.8.2019 - HRAJEME SI S ORFEEM

Hlavní tématem semináře byla aplikace muzikoterapie do každodenních činností v mateřských a základních školách.  Cílem bylo pedagogickým pracovníkům pomoci aplikovat muzikoterapii na každé dítě a pomocí muzikoterapie pomoci dětem zažít pocit sounáležitosti, seberealizace a nalézt v nich lásku k hudbě.

Na semináři proběhla ukázka Orffova instrumentáře, zpívaly a hrály se známé dětské písně. Učitelkám byl rozdán notový materiál s novými písněmi a byla realizována praktická ukázka, jak s písněmi pracovat. Mgr. Veronika Studená, DiS. - lektorka

28.8.2019 - HUDBOU K SRDCI

Hlavním tématem semináře bylo využití muzikoterapie jako nástroj pro dosažení seberealizaci dětí. Zpěv a práce s dechem má velký vliv na další tělesné a psychické procesy. Hra na různé Orffovy nástroje vede děti k seberealizaci, pomáhá zažít pocity úspěchu a při skupinovém hraní pocit sounáležitosti. Cílem školení bylo pomocí muzikoterapie u dětí dosáhnout požadovaných stavů – stimulace či uvolnění.  

Při semináři byla využita  hra na Orffovy nástroje, relaxační hudba, aromaterapie, dechová cvičení, zpěv písní.


 

Aktuality Proběhla 2 školení pro peadgogy - MUZIKOTERAPIE

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz