MAP IV Louny    


« zpět

4. Řídící výbor - hlasování per rollam

4. Řídící výbor - hlasování per rollam

18.09.2023 -


Výzva k hlasování ŘV MAP ORP Louny III elektronickou formou PER-ROLLAM

Zahájeno 4. hlasování ŘV MAP ORP Louny III a to elektronickou formou "per rollam", v souladu s platným jednacím řádem ŘV MAP ORP Louny III.

1) Navrhované usnesení č. 12/ ŘV - 9/2023 – MAP III Aktualizovaný finální MAP – Analytická část

2) Navrhované usnesení č. 13/ ŘV - 9/2023 – MAP III Aktualizovaný finální MAP – Strategická část dokumentu MAP (Strategický rámec MAP pro území SO ORP Louny III do roku 2025)

3) Navrhované usnesení č. 14/ ŘV - 9/2023 – MAP III Aktualizovaný finální MAP – Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit (ZŠ,MŠ,ZUŠ)

4) Navrhované usnesení č. 15/ ŘV - 9/2023 – MAP III Akční plán na rok 2023

5) Navrhované usnesení č. 16/ ŘV - 9/2023 -MAP III Akční plán na rok 2024

6) Navrhované usnesení č. 17/ ŘV - 9/2023 - MAP III Akční plán na rok 2025

Hlasování probíhá v  termínu od 18.9. 2023 9:00 – 21.9. 2023 9:00 hod.

 


 

Aktuality 4. Řídící výbor - hlasování per rollam

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz