MAP III Louny    


« zpět

Dne 20.11. 2019 - Úspěšně realizovaný workshop – předávání a sdílení zkušeností mezi řediteli a pedagogy

Dne 20.11. 2019 - Úspěšně realizovaný workshop – předávání a sdílení zkušeností mezi řediteli a pedagogy

25.11.2019 -


V tématu Inkluze v českém právu, Integrace zdravotně postižených dětí, dětí bez postižení, dětí zvláště nadaných, dětí cizinců, dětí různých etnik a dětí pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí

Financování asistentů

Následně probíhalo sdílení těchto zkušeností s rodiči prostřednictvím workshopů.


 

Aktuality Dne 20.11. 2019 - Úspěšně realizovaný workshop – předávání a sdílení zkušeností mezi řediteli a pedagogy

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz