MAP IV Louny    


« zpět

Seminář: Socio-emoční rozvoj dětí předškolního věku

Seminář: Socio-emoční rozvoj dětí předškolního věku

16.09.2021 -


Dne 16.9. 2021 se uskutečnila vzdělávací akce pro pedagogy na téma: Socio-emoční rozvoj dětí předškolního věku v prostorách MŠ Dobroměřice. 

Obsah semináře - témata:

 • Co považujete za žádoucí chování u dětí?
 • Co považujete za nežádoucí chování u dětí?
 • Co byste potřebovaly ve třídě změnit?
 • Představení metodiky Dobrý začátek od Scholy Empirica – s čím může pomoci, co nabízí, ukázky publikací
 • Věnování pozitivní pozornosti dítěti
 • Popisný jazyk – technika, kdy konkrétně popisujete, co vidíte. Do tohoto popisu nevkládáte své emoce, domněnky apod. + praktické vyzkoušení
 • Pochvala (pozitivní zpětná vazba) – pravidlo 4:1, rozdíl mezi generalizující a konkrétní pochvalou, očekávání učitelů
 • Scénka s maňáskem  - Medvěd Caleb se představuje, mluví popisným jazykem - Želva Želvíra se ve třídě bojí
 • Pravidla - Pravidlo 5 prstů, tvoření pravidel, jak opakovat pravidla-Pravidlo „Give me five“ (pravidlo na upoutání pozornosti)
 • Scénka s maňáskem – Kája se nechce učit pravidlo
 • Emoce u dětí  - Jak a proč s dětmi mluvit o emocích  - Agresivita a agresivní chování x tiché „neviditelné dítě“
 • Praktické ukázky začlenění témat o emocích do třídních vzdělávacích plánů, ukázky knih

 • Scénka s maňáskem – nácvik uklidnění – želví krunýř
 • Řešení konfliktních situací mezi dětmi
 • Přehlížení nevhodného chování
 • 4 kroky k řešení konfliktních situací

 • Zhlédnutí videoukázky z prostředí třídy mateřské školy – nácvik nevšímání si nežádoucího chování – „Jája nedávala pozor“

Semináře se zúčastnilo 20 zástupců škol. Některé metodiku dobře znaly a celý seminář výborně doplňovaly příklady z praxe a celkově působily velmi motivačně pro ostatní.

Jiné metodiku znaly jen okrajově, ale pro několik účastnic byla metodika zcela nová. Nicméně skupina byla velice komunikativní a celé setkání působilo přátelským dojmem. Obě lektorky se skvěle doplňovaly, paní Jirotková vždy vedla témata teorií a paní Hrubá doplňovala scénkami s maňásky. Seminář tak byl velice interaktivní, účastnice měly možnost si mnoho věcí vyzkoušet – popisný jazyk, tvoření pravidel apod. Vše bylo doplněno příklady z praxe. Zpestřením bylo také pouštění videoukázek přímo z prostřední třídy. Během přestávky měly možnost lektorkám napsat dotazy, na které by v závěru odpovězeno. 


 

Aktuality Seminář: Socio-emoční rozvoj dětí předškolního věku

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz