MAP IV Louny    


« zpět

Komunikační proces - podklady ke schválení PS - k připomínkám

Komunikační proces - podklady ke schválení PS - k připomínkám

15.09.2022 -


Dovolujeme si Vás jako všechny relevantní aktéry ve vzdělávání na území ORP Louny II požádat o připomínkování dokumentů na uvedeném odkazu https://maplouny.cz/7-ridici-vybor-podklady-ke-schvaleni  . Zde jsou zveřejněny dokumenty, které jsou projednávány pracovními skupinami a budou předloženy ke schválení Řídícímu výboru formou per rollam ve dnech (3.10. 2022 - 6. 10. 2022).

Vaše připomínky zasílejte do 24.9. 2022 na mailovou adresu: pospisilovamapii@seznam.cz.


 

Aktuality Komunikační proces - podklady ke schválení PS - k připomínkám

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz