MAP III Louny    


« zpět

Komunikační proces - podklady ke schválení PS - k připomínkám

Komunikační proces - podklady ke schválení PS - k připomínkám

15.09.2022 -


Dovolujeme si Vás jako všechny relevantní aktéry ve vzdělávání na území ORP Louny II požádat o připomínkování dokumentů na uvedeném odkazu https://maplouny.cz/7-ridici-vybor-podklady-ke-schvaleni  . Zde jsou zveřejněny dokumenty, které jsou projednávány pracovními skupinami a budou předloženy ke schválení Řídícímu výboru formou per rollam ve dnech (3.10. 2022 - 6. 10. 2022).

Vaše připomínky zasílejte do 24.9. 2022 na mailovou adresu: pospisilovamapii@seznam.cz.


 

Aktuality Komunikační proces - podklady ke schválení PS - k připomínkám

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz