MAP IV Louny    


« zpět

2. Řídící výbor MAP

2. Řídící výbor MAP

Výzva k hlasování ŘV MAP ORP Louny III elektronickou formou PER-ROLLAM

Zahájeno 2. hlasování ŘV MAP ORP Louny III a to elektronickou formou "per rollam", v souladu s platným jednacím řádem ŘV MAP ORP Louny III.

1) Navrhované usnesení č. 8 ŘV – 5/2023 – MAP III

Evaluační plán - PRO

2) Navrhované usnesení č. 9 ŘV – 5/2023 – MAP III

Aktualizace a revize SWOT analýz - PRO

3) Navrhované usnesení č. 10 ŘV – 5/2023 – MAP III

Investiční priority a problémové oblasti - PRO

Hlasování probíhá v termínu od 23.5. 2023 9:00 – 26.5. 2023 9:00 hod.

 


 

Aktuality 2. Řídící výbor MAP

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz