MAP III Louny    


« zpět

Workshop s rodiči: Nástup do 1. třídy

Workshop s rodiči: Nástup do 1. třídy

02.11.2022 -


Dne  2.11. 2022 byl realizován úspěšný workshop pro rodiče na téma Nástup do 1. třídy - adaptace v ZŠ, radosti a strasti rodičů prvňáčka v MŠ Mateřinka Louny, pod vedením PaedDr. Venuše Mirovské.


 

Aktuality Workshop s rodiči: Nástup do 1. třídy

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz