MAP III Louny    


« zpět

ABAKU - informace

ABAKU - informace

09.02.2023 -


  • ABAKU - vzdělávací metoda na podporu matematické gramotnosti https://abaku.cz/

 

Aktuality ABAKU - informace

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz