MAP III Louny    


« zpět

Workshop - Asistent pedagoga x pedagog

Workshop - Asistent pedagoga x pedagog

01.11.2022 -


1.11. 2022 byl realizován úspěšný workshop na téma Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga.

Lektor: PhDr.,PhD. Václava Tomická, Mgr. Andrea Kubánková, PaedDr. Venuše Mirovská

Osnova přednášky:

 • Definice AP
 • Funkce AP
 • Výběr asistenta
 • Co může hrát roli ve výběru asistenta
 • Asistent pedagoga a jeho přijetí
 • AP a činnosti
 • Zkušenosti s organizací u AP ve škole
 • Dopomoc při vyučování
 • AP a další činnosti
 • Úskalí ve vzdělávání žáků
 • Rozvoj komunikačních dovedností
 • Práce v hodině u žáka se SVP
 • Práce s textem AP a žák
 • Příklady z praxe
 • Otázky asistentů pedagoga z praxe
 • Zažité pohledy na práci AP ve škole
 • Zažité pohledy rodičů
 • Správné přístupy a postoje k AP
 • Příklady a praktické ukázky

Vzdělávací cíl:

Tato akce přispěla k podpoře rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání.


 

Aktuality Workshop - Asistent pedagoga x pedagog

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz