MAP III Louny    

Fotogalerie

10.11. 2022 - 11.11. 2022

Odborný blok "Jak naplno využít asistenta pedagoga"

Odborný blok "Karty Imaglee"

Odborný blok "kidsTable"

Odborný blok - Rozvíjení informatického myšlení pro mateřské školy a první stupeň základních škol s aplikací Scratch Junior

Odborný blok "Rozvíjení informatického myšlení s tangramem - MŠ, ZŠ (1. +2. stupeň)"

Odborný blok "Karta KID" - Identifikace ohroženého dítěte

Odborný blok  "Hodnocení v předškolním vzdělávání se zaměřením na formativní hodnocení"

2.11.2022 Workshop pro rodiče - MŠ Mateřinka, Louny - Téma: Nástup do 1. třídy

18.3.2022 Závěrečné vyhodnocení akce - Fiktivní podnikání

Základní škola J.A. Komenského ,Louny

1)Chyť a uď

2)Safe space

3) Tři přání

Základní škola Prokopa Holého Louny

1)MadTech

2) Prokopova Farma

Základní škola Lenešice

1) Bohemia-baguette

2) Krystalické láhve

Základní škola Peru

Mad concept building

 

30.9.2021 5. Zasedání řídícího výboru

30.9. 2021 2.12. Podpora znalostních kapacit Řídícího výboru

23.9. - 24.9. 2021  Výjezdní zasedání ředitelů a zástupců ZŠ a MŠ ORP Louny - Nesuchyně (odborné bloky - Výchova bez tělesných trestů PhDr. Václav Mertin, Dotační příležitosti, Výuková pomůcka Tangram, Psychohygiena)

16.9. 2021 Seminář - Socio-emoční rozvoj u dětí předškolního věku

1.9.2021 -29.10.2021 Výstava pod rouškou

8.4. 2021 ON LINE 2.14 Podpora znalostních kapacit - workshop s rodiči - Nástup do 1. třídy - adaptace na ZŠ, radosti a strasti rodičů prvňáčka - MŠ Louny, Šafaříkova

6.4. 2021 ON LINE 2.14 Podpora znalostních kapacit - workshop s rodiči - Význam řeči a mluveného slova - MŠ V Domcích, Louny

.1.4. 2021 ON LINE 2.14 Podpora znalostních kapacit - workshop s rodiči - Význam řeči a mluveného slova - MŠ Dobroměřice

31.3. 2021  ON LINE 2.14 Podpora znalostních kapacit - workshop s rodiči - Význam řeči a mluveného slova - MŠ Fügnerova, Louny

29.3. 2021 ON LINE workshop Aktivní spolupráce učitelů  - Metodika rovných příležitostí 

18.2. 2021 ON LINE workshop - Formy a metody práce s heterogenním kolektivem dětí a žáků - Metodika rovných příležitostí - pro ředitele a PP

17.2. 2021 ON LINE workshop -  Hlavní oblasti řízení MŠ - Metodika rovných příležitostí - pro ředitele a PP

1/2020 - 3/2021 Podpora čtenářské gramotnosti - Pohádkový maraton

8.10. 2020 ON LINE  seminář - Poruchy chování I - Andrej Drbohlav

1.10. 2020 Vyučujeme diabetické dítě na ZŠ

24.9. 2020 Seminář - Agresivita a zvládání konfliktních situací u dětí

10.9. 2020 2.14 Podpora znalostních kapacit - workshop s rodiči - Adaptace dítěte na MŠ - MŠ Dykova, Louny

3.9. 2020 2.14 Podpora znalostních kapacit - workshop s rodiči - Nástup do 1. třídy - adaptace na ZŠ, radosti a strasti rodičů prvňáčka -ZŠ JAK Louny

24.6. 2020 - 26.6. 2020 Záchranář zotavovacích akcí

23.6. 2020 2.14 Podpora znalostních kapacit - workshop s rodiči - Adaptace dítěte na MŠ - MŠ Šafaříkova, Louny

22.6. 2020 2.14 Podpora znalostních kapacit - workshop s rodiči - Adaptace dítěte na MŠ - MŠ Přemyslovců Louny

18.6. 2020 2.14 Podpora znalostních kapacit - workshop s rodiči - Adaptace dítěte na MŠ - MŠ V Domcích, Louny

9.6. 2020 2.14 Podpora znalostních kapacit - workshop s rodiči - Adaptace dítěte na MŠ - Soukromá Mateřinka Louny

2.6. 2020,12.6.2020,15.6.2020 - S kamarády do pohádky

10.3. 2020 - Cvičná třída - Školička

 5.- 6.3.2020 - Výjezdní zasedání LIONS Nesuchyně odborné bloky - Internacionalizace škol, Biofeedback, Zkoušíme robotiku v MŠ , ale i ZŠ, webová platforma Školy Lounsko, 2.13 Podpora znalostních kapacit - Workshop pro ředitele a PP - Metodika rovných příležitostí

21.2. 2020, 25.2.2020,26.2.2020 - Logohrátky - sdílení zkušeností s řediteli a sdílené workshopy s dětmi 

20.2. 2020 Aby učení bavilo

14.2. 2020 Setkání ředitelů MŠ se zástupci města Louny

5.2. 2020 Čtenářský den - Komiksy - ZŠ JAK, Louny

19.12. 2019 Adventní kalendář

22.11. 2019 Sdílení pedagogických zkušeností s rodiči - MŠ Veltěže - Inkluze integrace žáků

22.11. 2019 Workshop - Maňásek jako metodická pomůcka

20.11.2019 Předávání a sdílení zkušeností mezi zástupci škol - inkluze integrace žáků

8.11. 2019 Čteme dětem - Žáci ZŠ JAK Louny, předčítají dětem na MŠ

16.10. 2019 Seminář - Vyučujeme diabetické dítě na MŠ

10.10. 2019 Workshop s  rodiči - Nástup do 1. třídy - adaptace na ZŠ, radosti a strasti prvňáčka - ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše, Louny

10.10. 2019 Sdílení zkušeností za účasti odborníka - Dotační příležitosti pro školy

25.9. 2019 Setkání s odborníkem EDHANCE s.r.o. 4.0 průmyslová revoluce a výuka pro 21. století - společné setkání ředitelů škol - sdílení zkušeností

20.9. 2019 Setkání ředitelů a zřizovatelů - sdílení zkušeností - Třídění odpadů na školách

20.9. 2019 Soutěž Chráníme a poznáváme přírodu

20.9. 2019 1. Jednání řídícího výboru

18.9.2019 - Tvořivé dílničky

17. 9. 2019 Úvodní workshop pracovní skupiny rovné příležitosti

28.8.2019 -  HUDBOU K SRDCI

26.8.2019 - SEMINÁŘ HRAJEME SI S ORFEEM

Fotogalerie

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz