MAP II Louny    


« zpět

Aktualizace a revize priorit rozvoje vzdělávání v území MAP, jejich prioritizace

Aktualizace a revize priorit rozvoje vzdělávání v území MAP, jejich prioritizace

29.06.2020 -


Dovolujeme si Vás jako všechny relevantní aktéry ve vzdělávání na území ORP Louny II požádat o připomínkování či schválení návrhu PRIORIT ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ÚZEMÍ MAP.

Připomínky je možné zasílat na e-mal: pospisilovamapii@seznam.cz do 15.7. 2020

V rámci realizace projektu MAP ORP Louny II je povinné realizovat konzultační proces dle komunikačního plánu v projektu MAP ORP Louny II.

Návrh na případnou aktualizaci PRIORIT ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ byl projednán se členy pracovních skupin

  • PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti 5.6. 2020
  • PS financování 9.6. 2020
  • PS rovné příležitosti 10.6. 2020
  • PS pro rozvoj matematické gramotnosti 22.6. 2020

 

PS byly seznámeny s NÁVRHEM PRIORIT ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ÚZEMÍ MAP (obsažen ve strategické části MAP), který zpracoval RT MAP na základě strategického rámce z minulého projektu, podkladů a výstupů z minulých jednání PS, s doplněním popisu priorit a popisu vazeb jednotlivých priorit na existující strategie.

PS SOUHLASILY SE STÁVAJÍCÍM ZNĚNÍM PRIORIT ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V DOKUMENTU A NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH AKTUÁLNÍCH VÝSTUPŮ ANALYTICKÉ ČÁSTI MAP II SE SHODLY, ŽE NENÍ NUTNÁ AKTUALIZACE PRIORIT ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

 

Priorita

1. Kvalitní, efektivní, dostupné a inkluzivní předškolní vzdělávání

Priorita

2. Kvalitní, efektivní, dostupné a inkluzivní základní vzdělávání

Priorita

3. Vyspělá infrastruktura školských zařízení, včetně infrastruktury neformálního vzdělávání

Priorita

4. Moderní a populární neformální a zájmové vzdělávání

Priorita

5. Vzájemná podpora, spolupráce a sdílení informací mezi aktéry vzdělávání


 

Aktuality Aktualizace a revize priorit rozvoje vzdělávání v území MAP, jejich prioritizace

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011073

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2022 Insion.cz