MAP IV Louny    


« zpět

2.13 Podpora znalostních kapacit - Workshop pro ředitele a PP - Metodika rovných příležitostí

2.13 Podpora znalostních kapacit - Workshop pro ředitele a PP - Metodika rovných příležitostí

Hlavním tématem vzdělávací aktivity bylo:  Vytváření podmínek pro aktivní spolupráci učitelů

Obsah:

  • Spolupráce mezi různými stupni škol (MŠ – ZŠ)
  • Mezigenerační spolupráce – mentoring
  • Spolupráce mezi učiteli při inkluzi žáka se spec. spotřebami v rámci jedné školy – přechod mezi 1. a . stupněm, předávání informací všem učitelům, vychovatelům, kteří žáka učí
  • Spolupráce mezi učiteli na jedné škole (metodická setkání)
  • Spolupráce mezi učiteli jednoho předmětu nebo skupiny předmětů různých škol ve městě a okolí

V rámci veškerých otevřených témat se rozvinula velice přínosná diskuse. Zástupci škol se aktivně zapojovali a identifikovali klíčové problémové oblasti.

 


 

Aktuality 2.13 Podpora znalostních kapacit - Workshop pro ředitele a PP - Metodika rovných příležitostí

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz