MAP IV Louny    


« zpět

ŘV - Výzva k hlasování formou PER ROLLAM

ŘV - Výzva k hlasování formou PER ROLLAM

22.11.2023 -


Výzva k hlasování ŘV MAP ORP Louny III elektronickou formou PER-ROLLAM

Vážení členové Řídícího výboru, dovoluji si zahájit 5. hlasování ŘV MAP ORP Louny III a to elektronickou formou "per rollam", v souladu s platným jednacím řádem ŘV MAP ORP Louny III.

Zdvořile Vás žádám o hlasování v níže navrhovaném usnesení ke schválení:

1) Navrhované usnesení č. 18 ŘV - 11/2023 - MAP III

Evaluační zpráva MAP

Výše uvedené podklady a dokumenty byly umístěny dne 15.11. 2023 na stránky viz odkaz  Aktuality - Evaluační zpráva k připomínkám pro ŘV | MAP III Louny (maplouny.cz)  k připomínkám.

Připomínky nebyly vzneseny a odkaz nyní obsahuje finální verzi dokumentu ke schválení.

Forma hlasování:

Hlasuje se: pro, proti, zdržen u navrhovaného usnesení.

Ke každému navrhovanému usnesení v mailu prosím dopište: PRO, PROTI

Doplněný mail o Vaše návrhy hlasování zašlete zpět na mou mailovou adresu.

Pokud člen hlasování neodpoví do daného termínu, je hlas považován jako zdržení se hlasování, odpovědi přijaté po termínu ukončení hlasování se již nezapočítávají. Hlasování je považováno za usnášení schopné, zúčastní-li se ho nadpoloviční většina členů ŘV MAP ORP Louny III.

Hlasovat můžete v termínu od 22.11. 2023 9:00 – 25.11. 2023 9:00 hod.

O výsledku hlasování bude vytvořen zápis, který Vám bude zaslán k připomínkování.

Velmi děkuji za včasné odhlasování a přeji všem krásné dny.


 

Aktuality ŘV - Výzva k hlasování formou PER ROLLAM

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz