MAP IV Louny    


« zpět

Operační program Spravedlivá transformace - informace o výzvách

Operační program Spravedlivá transformace - informace o výzvách
  • Informace k výzvám Operačního programu Spravedlivá transformace „Odborné učebny“, v rámci které lze žádat na podporu vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben a pracovišť odborného výcviku, a stejně tak i podmínky výzvy „Konektivita“ cílící na podporu konektivity škol. Termín spuštění příjmu žádostí: 15. 2. 2023. Seminář pro žadatele a příjemce proběhne 14. 2. 2023, Operační program Spravedlivá transformace (opst.cz)

 

Aktuality Operační program Spravedlivá transformace - informace o výzvách

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz