MAP III Louny    


« zpět

Operační program Spravedlivá transformace - informace o výzvách

Operační program Spravedlivá transformace - informace o výzvách

09.02.2023 -


  • Informace k výzvám Operačního programu Spravedlivá transformace „Odborné učebny“, v rámci které lze žádat na podporu vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben a pracovišť odborného výcviku, a stejně tak i podmínky výzvy „Konektivita“ cílící na podporu konektivity škol. Termín spuštění příjmu žádostí: 15. 2. 2023. Seminář pro žadatele a příjemce proběhne 14. 2. 2023, Operační program Spravedlivá transformace (opst.cz)

 

Aktuality Operační program Spravedlivá transformace - informace o výzvách

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz