MAP II Louny    


« zpět

Příprava na Výjezdní zasedání 23.9. 2021 - 24.9. 2021

Příprava na Výjezdní zasedání 23.9. 2021 - 24.9. 2021

10.09.2021 -


Ve dnech 23.9. 2021 - 24.9. 2021 se uskuteční výjezdní zasedání ředitelů a zástupců škol v Nesuchyni. Obsahem výjezdu jsou odborné bloky a vzájemné sdílení zkušeností. Můžeme se těšit na přednášku pana PhDr. Václava Mertina na téma Výchova bez tělesných trestů, na přednášku s tématem Psychohygiena a současně budou projednány nové investiční záměry ZŠ a MŠ na území ORP Louny.


 

Aktuality Příprava na Výjezdní zasedání 23.9. 2021 - 24.9. 2021

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011073

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2022 Insion.cz