MAP IV Louny    


« zpět

3. Setkání PS pro rovné příležitostí

3. Setkání PS pro rovné příležitostí

11.09.2023 -


Program jednání:

1. Úvod, přivítání

2. Schválení kompletní aktualizované dokumentace MAP

2a) Analytická část

2b) Strategický investiční rámec do roku 2025 - textová část

2c) Strategický investiční rámec do roku 2025 - tabulky investičních záměrů

2d) Akční plány na rok 2023, 2024, 2025

3. Diskuse, závěr jednání


 

Aktuality 3. Setkání PS pro rovné příležitostí

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz