MAP III Louny    


« zpět

8. JEDNÁNÍ ŔV - Hlasování ŘV formou per rollam 12.12. 2022 - 15.12. 2022

8. JEDNÁNÍ ŔV - Hlasování ŘV formou per rollam 12.12. 2022 - 15.12. 2022

12.12.2022 -


Ve dnech 12.12. 2022 (9:00) - 15.12.2022 (9:00) probíhá hlasování ŘV metodou per rollam. Členové ŘV schvalují závěrečné výstupy z oblasti evaluace:

Evaluace pracovních skupin

Evaluace průběhu a přínosu projektu

Evaluace Implementace MAP ORP Louny

Evaluace Akčního plánu na období 7/2021 - 12/2022

Závěrečná hodnotící zpráva projektu MAP ORP Louny

Akční plán na rok 2023


 

Aktuality 8. JEDNÁNÍ ŔV - Hlasování ŘV formou per rollam 12.12. 2022 - 15.12. 2022

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz