MAP IV Louny    


« zpět

2. Setkání PS pro rozvoj MG

2. Setkání PS pro rozvoj MG

14.06.2023 -


Program jednání:

1. Úvod, přivítání

2. Informace z průběhu realizace projektu MAP III, činnosti v rámci projektu MAP III, informace k přípravě projektu MAP IV

3. Analytická část dokumentace MAP

4. Znění Vize

5. Znění priorit

6. Znění cílů

7. Evaluační dotazník

8. Opatření a akční plány 2023,2024, 2025

9. Diskuse, závěr jednání


 

Aktuality 2. Setkání PS pro rozvoj MG

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz