MAP IV Louny    


« zpět

Evaluace Místního akčního plánování

Evaluace Místního akčního plánování

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny III je realizována povinná aktivita Evaluace procesu  místního akčního plánování. Cílem této evaluace je vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání mezi lety 2014 -2023. Dotazníkové šetření je cíleno na rodiče a dotčenou veřejnost, na které má Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Louny potenciální dopad a má za cíl vyhodnotit přínosy a dopady realizace MAP.

Pokud se tímto chcete zapojit do dotazníkového šetření, prosím o vyplnění přiloženého dotazníku a zaslání na mailovou adresu: pospisilovamapii@seznam.cz do 30.6. 2023.

Evaluacni-dotaznik-komunikacni-proces.docx  (102.35 kB)

 

Aktuality Evaluace Místního akčního plánování

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz