MAP IV Louny    


« zpět

Aktualizace SWOT analýz pro rozvoj čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti

Aktualizace SWOT analýz pro rozvoj čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti

25.01.2023 -


Právě nyní zahájeno připomínkování a práce na aktualizaci SWOT analýz pro čtenářskou a matematickou gramotnost. Odkaz na dotazníkové šetření zde:

https://forms.gle/…fv7
https://forms.gle/…SV9

https://forms.gle/…sn8

https://forms.gle/…sM9

Vyplňování dotazníků probíhá do 10.2. 2023 k následnému dopracování.


 

Aktuality Aktualizace SWOT analýz pro rozvoj čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz