MAP IV Louny    


« zpět

Schválené dokumenty 4. ŘV MAP III

Schválené dokumenty 4. ŘV MAP III

21.09.2023 -


Ukončené hlasování ŘV formou per rollam (18.9. 2023 - 21.9.2023). 

Veškeré schválené dokumenty, podepsané předsedou řídícího výboru budou jsou uloženy na stránkách www.maplouny.cz na odkazu  Řídící výbor | MAP III Louny (maplouny.cz) .   


 

Aktuality Schválené dokumenty 4. ŘV MAP III

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz