MAP IV Louny    


« zpět

Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Příprava předškoláka v rodině

Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Příprava předškoláka v rodině

22.02.2024 -


Dnes 22.2. 2024 proběhl workshop pro rodiče v MŠ Louny, Přemyslovců za podpory projektu MAP s tématem: Podpora rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Příprava předškoláka v rodině

V úvodu došlo k představení tématu, se zaměřením na roli rodičů v přípravě dítěte k úspěšnému nástupu do ZŠ.

Odborník rozvedl diskuzi v časové ose přípravy předškoláka v rodině. Význam role rodiče jako podporovatele nikoli učitele. Význam Dne otevřených dveří, význam dne zápisu – zákonná povinnost. Zdůrazněny znaky rozumové a sociální zralosti. Důslednost a trpělivost – základy úspěchu přípravy dítěte v rodině a navození návyku na domácí úkoly v ZŠ.

Důležitost dodržování pravidel, respektování autority, samostatnosti a sebevědomí dítěte.

Rozvoj řeči, komunikace, vyjadřování – nejdůležitější složka pro vzdělávání, schopnosti učit se.

Odezva rodičů byla velmi pozitivní, a kladli dotazy hlavně na téma:

- Jak odpoutat pozornost od tabletu?

- Možnosti odkladu školní zralosti?

- Jak probíhají testy školní zralosti?

- Je nutné trénovat psaní a čtení před nástupem do školy?

Závěrem došlo ke shrnutí závažných problémů, kterým je třeba věnovat pozornost při přechodu na základní školu (grafomotorika, řeč a komunikace, sociální zralost dítěte)

Workshop byl úspěšný a rodiče projevili zájem o další témata.


 

Aktuality Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Příprava předškoláka v rodině

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz