MAP II Louny    


« zpět

Dne 22.11.2019 Bylo realizováno setkání a seminář pro pedagogy v MŠ Dobroměřice na podporu Socio -emočních dovedností a předčtenářské a čtenářské gramotnosti za využití maňásků

Dne  22.11.2019  Bylo realizováno setkání a seminář pro pedagogy v MŠ Dobroměřice na podporu Socio -emočních dovedností a předčtenářské a čtenářské gramotnosti za využití maňásků

24.11.2019 - 

Aktuality Dne 22.11.2019 Bylo realizováno setkání a seminář pro pedagogy v MŠ Dobroměřice na podporu Socio -emočních dovedností a předčtenářské a čtenářské gramotnosti za využití maňásků

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011073

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2020 Insion.cz