MAP III Louny    


« zpět

Dne 22.11.2019 Bylo realizováno setkání a seminář pro pedagogy v MŠ Dobroměřice na podporu Socio -emočních dovedností a předčtenářské a čtenářské gramotnosti za využití maňásků

Dne  22.11.2019  Bylo realizováno setkání a seminář pro pedagogy v MŠ Dobroměřice na podporu Socio -emočních dovedností a předčtenářské a čtenářské gramotnosti za využití maňásků

24.11.2019 -


Obsah odborného semináře:

  1. Přivítání, úvod do problematiky předškolních dětí a žáků 1. tříd (sociální problémy, problémy v komunikaci, při respektu autorit i s udržením pozornosti)
  2. Možnosti využití maňásků: hra, divadlo, kamarád, pomocník, prostředník
  3. S čím nám může maňásek pomoci:

Pro děti je velice přínosné, pracuje-li se s nimi zejména situačním učením, založeným na vytváření a využívání aktuálních situací, kdy děti samy vidí a vnímají různé souvislosti a učí se chápat jejich smysl. K tomu využíváme zejména velké maňásky, s jejichž pomocí dramatizujeme nastalou situaci ve třídě.

Pravidla pro práci s velkými maňásky: mají své jméno, pracuje s nimi jen učitel, tzn. nejsou určené pro hru dětí, program trvá jen několik minut (dle věku dítěte) a je pečlivě připravený, maňásek má své místo, kam ho učitel po programu uloží.

  • Socio-emoční dovednosti – v metodice Dobrý začátek od organizace Schola Empirica  a následně v jejich Kurikulu je mnoho teoretických i praktických doporučení pro přímou práci s dětmi i jejich rodiči. Situace, které můžeme řešit pomocí maňásků: předvedení správného chování, podpora učení se novým dovednostem, hraní rolí, diskuse, řešení náhlých situací, které by mohly přerůst v problém (př. adaptace).
  • Předčtenářská a čtenářská gramotnost – pomocí speciálních maňásků s jazykem i běžných velkých, které využíváme pro podporu socio-emočních dovedností, provádíme kolektivní logopedickou průpravu a procvičování oromotorických svalů, vedeme rozhovory i s dětmi, které jsou stydlivější a uzavřenější, dramatizujeme, děti vedeme k převyprávění viděného vlastními slovy, děti memorují naučený text říkadel a říkanek, s pomocí maňáska se děti učí pracovat s hlasem apod.
  1. Ukázka práce s maňáskem ve skupině
  2. Zhlédnutí videoukázky – komunikace s maňáskem Jájou
  3. Závěrečná diskuze, postřehy ze setkání                                                                                                                                                    Prostřednictvím této vzdělávací akce si zástupci a pedagogičtí pracovníci MŠ a ZŠ rozšiřují své odborné znalosti, které nejenom, že přispějí ke zvýšení kvalifikace v oblasti čtenářské gramotnosti/pregramotnosti, ale i k zajištění odborného zacházení s dětmi se SVP.  

 

Aktuality Dne 22.11.2019 Bylo realizováno setkání a seminář pro pedagogy v MŠ Dobroměřice na podporu Socio -emočních dovedností a předčtenářské a čtenářské gramotnosti za využití maňásků

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz