MAP II Louny    

 

5. ŘV - schválené dokumenty 5.ŘV 30.9. 2021

 

4. ŘV - Schválené dokumenty  4. ŘV, hlasování proběhlo per rollam ve dnech 29.3.-1.4.2021

 

3. ŘV - schválené dokumenty, hlasování proběhlo per rollam 29.9.-2.10. 2020

Verze č. 06 - strategická část, vize, priority, cíle, investice

 

 

2. ŘV (27.3. 2020)  - schválené dokumenty, hlasování proběhlo per rollam


Složení řídícího výboru - aktualizace (verze 02)


Akční plán na období 01/2020 - 06/2021 (verze 01)


Plán evaluace pro projekt MAP ORP Louny II

Přílohy:


SWOT 3 analýza


Strategický investiční rámec (verze 05)


 

 

Schválené dokumenty - 1. setkání Řídícího výboru 20.9.2019O projektuŘídící výborVýstupy řídícího výboru

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011073

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2021 Insion.cz