MAP IV Louny    

Složení Řídícího výboru projektu MAP IV

Složení ŘV MAP IV bylo schváleno při 1. jednání ŘV formou per rollam ve dnech (4.3. 2024 - 7.3. 2024)

1.-Slozeni-RV-MAP-IV.pdf  (327.22 kB)


MAP IVŘídící výborSložení Řídícího výboru projektu MAP IV

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz