MAP III Louny    

Identifikace místních lídrů/expertů v rámci pracovních skupin 

MAP ORP Louny II 

V souladu s Postupy MAP II byli do PS zapojeni místní lídři/experti na jednotlivé oblasti vzdělávání z daného území. Těmi jsou odborníci a výborní učitelé, kteří motivují své žáky k učení, dokážou je zapálit a nadchnout se pro zajímavé činnosti, pomáhají ostatním pedagogickým pracovníkům v jejich rozvoji, zkouší nové metody a přístupy, vyhodnocují jejich přínos a stále se vzdělávají v oblasti práce učitele.


Pracovní skupina                                                                     Místní lídři v rámci pracovní skupiny

PS rovné příležitosti                                                                    PaedDr. Venuše Mirovská

PS Financování                               

PS čtenářská a matematická gramotnost                                     Mgr. Dana Tužilová

                                                                                                 Ing. Kamil Zlatohlávek

                                                                                                 Mgr. Ludmila Jirotková


 MAP IIPracovní skupiny

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz