MAP IV Louny    

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI

PRACOVNÍ SKUPINA pro rozvoj „ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI“ a k rozvoji potenciálu každého žáka

Jméno a příjmení člena pracovní skupiny

Složení PS

E-mail

Telefon

1

Ing. Kamil Zlatohlávek, zástupce ředitele (ZŠ Lenešice)

Vedoucí pracovní skupiny

(odborník pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání)

kamil.zlatohlavek@zslenesice.com

+ 420 415 674 528

+ 420 415 679 428

+ 420 777 085 087

2

Mgr. Jana Ledvinová, ředitelka (ZŠ Lenešice)

Člen pracovní skupiny

zs.lenesice@seznam.cz

+ 420 731 446 978

+ 420 415 679 428

3

Bc. Hana Plachá, ředitelka (ZUŠ Postoloprty)

Člen pracovní skupiny

h.placha@seznam.cz

ZUSPostoloprty@seznam.cz

+ 420 606 517 451

+ 420 739 454 959

4

Mgr. Ludmila Jirotková, ředitelka (MŠ Dobroměřice)

Člen pracovní skupiny

dobroskolka@seznam.cz

+ 420 415 679 141
+ 420 606 794 349

5

Mgr. Kateřina Pfertnerová, ředitelka (ZŠ Postoloprty)

Člen pracovní skupiny

reditel@zspostoloprty.cz

katerina.pfertnerova@zspostoloprty.cz

+ 420 415 783 172

6

Mgr. Hana Vrbová (ZŠ Louny, Prokopa Holého 2632)

Konzultant SVP

vrbova(a)zslounyholeho.cz

+420 606 912 560

 

VÝSTUPY PRACOVNÍ SKUPINY

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Cílem pracovní skupiny je podpora již vybudovaného společného plánování a spolupráce subjektů v území, tak aby byly zohledněny místně specifické potřeby a z prostředků MAP II podpořeny ty aktivity, které území naplánuje. Do pracovní skupiny je také zapojen místní odborník pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu výuky čtenářské gramotnosti. Obsahem setkání bude rozvoj a podpora výuky čtenářské gramotnosti, jak na úrovni pregramotnosti MŠ, tak na úrovni ZŠ. Bude navázáno na dosavadní dobrou spolupráci pracovních skupin v předchozím projektu MAP I. Pracovní skupina se bude také zabývat identifikací místních lídrů a jejich zapojením do realizace projektu. Pracovní skupina bude spolupracovat s pracovní skupinou pro financování a výstupy budou předkládány Řídicímu výboru. Přenos výstupů pracovní skupiny bude zajišťovat hlavní manažerka projektu, která je zároveň členkou Řídicího výboru za realizační tým MAP. Pracovní skupina má celkem 5 stálých členů, plus členy administrativního týmu MAP. K jednání lze přizvat hosta, odborníka. Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.Pracovní skupinyKomunikační proces- podklad pro pracovní skupiny k jednání - SWOT analýzy - aktualizace, Problémové oblasti - aktualizace, Investiční potřeby - aktualizacePRACOVNÍ SKUPINA PRO ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz