MAP III Louny    

PRACOVNÍ SKUPINA PRO FINANCOVÁNÍ

PRACOVNÍ SKUPINA PRO FINANCOVÁNÍ

Jméno a příjmení člena pracovní skupiny

Složení PS

E-mail

Telefon

1

Ing. Jovanka Zusková (Město Louny)

Vedoucí pracovní skupiny

j.zuskova@mulouny.cz

+ 420 415 621 116

+ 420 773 791 699

2

Tomáš Harant (MAS NADĚJE o.p.s)

Člen pracovní skupiny

tomas.harant@masnadeje.cz

+ 420 733 700 334 

3

Bc. Jan Vnouček (Městys Peruc)

Člen pracovní skupiny

vnoucek@peruc.cz

+ 420 607 764 582

+ 420 415 697 049

4

Bc. Lucie Šebková (ZŠ Panenský Týnec)

Člen pracovní skupiny

ucetni@zspanenskytynec.cz

+ 420 415 694 157

5

Mgr. Bc. Vlastimil Hubert (ZŠ Louny, Přemyslovců 2209)

Člen pracovní skupiny

reditel@zspremyslovcu.cz

+ 420 415 672 213

 

VÝSTUPY PRACOVNÍ SKUPINY

Pracovní skupina pro financování

Cílem práce pracovní skupiny pro financování bude plánování nákladů spojených s financováním aktivit, identifikace dalších možných finančních zdrojů pro jejich uskutečnění nejen v období realizace projektu, ale především po skončení dotačního období. Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, rozpočty obcí, škol, jiné zdroje apod.). Důležitou oblastí, kterou se pracovní skupina může zabývat, je podpora škol v oblasti poradenství a administrativně správního servisu. Cílem je navrhnout systémová opatření, která povedou ke snížení administrativní zátěže vedení škol. Pracovní skupina se schází min. 4x ročně, reportování výstupů a doporučení z pracovních skupin směrem k Řídicímu výboru MAP bude zajištěnou jejím vedoucím, který je zároveň členem Řídicího výboru. Výsledkem činnosti pracovní skupiny bude mj. zpracování akčních plánů, ve kterých bude uveden zdroj financování. Pracovní skupina má celkem 5 stálých členů, jednání se účastní také členové realizačního týmu MAP. K jednání je možné přizvat hosta, odborníka. Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.MAP IIPracovní skupinyKomunikační proces- podklad pro pracovní skupiny k jednání - SWOT analýzy - aktualizace, Problémové oblasti - aktualizace, Investiční potřeby - aktualizacePRACOVNÍ SKUPINA PRO FINANCOVÁNÍ

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz