MAP IV Louny    

1. Řízení projektu

Odpovědnost za celý proces řízení projektu nese a zajišťuje žadatel o podporu, MAS Serviso, o.p.s.

Tato klíčová aktivita bude probíhat po celou dobu realizace projektu.

Podstatou této aktivity je zajištění kvalitního a zodpovědného řízení aktivit po celou dobu realizace projektu. Jedná se o řízení těchto aktivit:

 • Rozvoj a aktualizace MAP,
 • Evaluace a monitoring MAP,
 • Implementace MAP.

 

Pro účely plnění této aktivity je sestaven kvalitní realizační tým, který bude zajišťovat systémovou – administrativní a odbornou podporu celému nástroji místního akčního plánování. V rámci projektu je Realizační tým rozdělen na dvě skupiny:

1)Administrativní tým

2)Odborný tým

 

V rámci této KA bude současně probíhat:

 • Podpora činnosti Řídícího výboru a PS
 • Nastavení, zpracování a kontrola systému komunikace napříč zájmovým územím (přenos informací, výstupů dovnitř a vně celého procesu)
 • Zpracování průběžných/závěrečných i sebehodnotících zpráv o realizaci projektu, na základě, kterých dojde k aktualizaci strategického dokumentu ve všech jeho částech
 • Plánování, dohled a monitorování aktivit Rozvoj a aktualizace MAP, Evaluace a monitoring MAP a aktivit Implementace
 • Zajištění přenosu informací mezi ŘO, MAP napříč Ústeckým krajem, KAP, NIDV apod.
 • Podpora škol v plánování prostřednictvím společné platformy a metodického odborného vedení prostřednictvím strategického řízení
 • Síťování/facilitace relevantních aktérů zaměřených na rozvoj vzdělávacích témat
 • Budování znalostních kapacit v zájmovém území
 • Participace a účast na implementačních aktivitách spojených s přímou podporou škol a dalších vzdělávacích zařízení s cílem zvýšení kvality vzdělávání v území

 

Harmonogram KA: Tato aktivita poběží po celou dobu projetu a to od 1. 7. 2019 do 31.12. 2022. Samotné plnění jednotlivých úkolů v termínech bude vycházet z podmínek stanovených ve výzvě, které budeme dodržovat.

 

Zapojení CS: U této KA předpokládáme, že zapojíme všechny cílové skupiny, některé z nich aspoň cestou informační, tak aby měli informace z průběhu realizace projektu.

 

 

Výsledky této KA jsou: kvalitně řízené a realizované povinné aktivity 2. Rozvoj a aktualizace MAP a 3. Evaluace a monitoring MAP, odborná a administrativní podpora procesu místního akčního plánování, průběžné zprávy o realizaci projektu (ZoR) a závěrečná zpráva o realizaci projektu (ZZoR).Přehled klíčových výstupů1. Řízení projektu

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz