MAP III Louny    

Složení pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti

1.-Zapis-PS-CG.pdf  (426.67 kB)


MAP IIIPracovní skupinyPRACOVNÍ SKUPINA PRO ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTISložení pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz