MAP IV Louny    

Složení pracovní skupiny pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencíMAP IVPracovní skupinyPRACOVNÍ SKUPINA PRO PODPORU MODERNÍCH DIDAKTICKÝCH FOREM VEDOUCÍCH K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍSložení pracovní skupiny pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz