MAP III Louny    

Realizační tým

Členové realizačního týmu projektu

Místní akční plán rozvoje vzdělávání OPR Louny II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011073

 

Administrativní tým

Hlavní manažer projektu

Ing. Alena Pospíšilová

Finanční manažer projektu

Bc. Ladislava Hamrová

Finanční manažer projektu

Eva Nebesářová

Asistent manažera a koordinátor projektu

Ivana Ječmenová

Administrativní pracovník

Ing. Alena Pospíšilová

 

 

 

 

 

Realizační tým projektu je složen z týmu administrativního a odborného. V rámci realizace projektu bude hlavním cílem celého realizačního týmu dodržovat nastavený plán z hlediska naplánovaných aktivit v souladu s čerpáním rozpočtu a s následným dodržování a plněním povinných indikátorů.

Administrativní tým je především zodpovědný za:

  • Komplexní kvalitní řízení projektu (soulad mezi projektem, výzvou a doprovodnou komplexní dokumentací, žádostí o podporu s právním aktem, soulad mezi aktivitami, harmonogramem a rozpočtem projektu, publicitu projektu a dále za podporu a řízení odborného týmu
  • Koordinací projektových aktivit
  • Organizační a provozní stránku projektu
  • Dosažení plánovaných cílů projektu včetně naplnění plánovaných výstupů a výsledků projektu
  • Zajišťování efektivní komunikace na všech úrovních realizace projektu – k ŘO, vedení organizace příjemce a jednotlivým pracovníkům projektu.

 

Odborný tým

Evaluátor

Bc. Denisa Harzerová

Evaluátor

Petr Pospíšil

Analytik

Ing. Monika Růžičková, Ing. Denisa Rosenbaumová, Barbora Voříšková, Ing. Viktor Jež

Koordinátor škol

Petra Kučerová

Koordinátor škol

Ing. Linda Příhodová

Expert – zástupci škol

Viz. tabulka zapojených škol do projektu

Expert – zástupci zřizovatelů

Viz. složení pracovních skupin, ostatní předpoklad zapojení v průběhu projektu

Expert – pro práci s CS

Zapojení v průběhu realizace

Odborník KA č. 2.

Viz. složení pracovních skupin, zapojení v průběhu projektu dle potřeby

Facilitátor

Zapojení v průběhu realizace projektu dle potřeby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborný tým je zodpovědný zejména za:

  • Věcné plnění projektu
  • Tvorbu výsledků a výstupů projektu
  • Aktivní práci s CS


MAP IIRealizační tým

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz