MAP III Louny    

Pravidla publicity

U všech informačních a komunikačních opatření dává příjemce najevo podporu z Evropských strukturálních investičních fondů tím, že zobrazuje znak EU, odkaz na EU a odkaz na fond nebo fondy, z nichž je projekt podporován.

Zveřejnit na internetové stránce: stručný popis projektu včetně jeho cílů a výsledků a zdůrazní, že je na daný projekt poskytována finanční podpora od EU

Zveřejněné odkazy: (udělat tak aby níže uvedené odkazy byly proklikové)
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-publicitu
https://publicita.dotaceeu.cz/ 


Povinné nástroje
V případě povinných nástrojů hrazených z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)  budou v zóně určené pro povinnou publicitu nanejvýše dvě loga:

a) Logo EU;
b) Logo MŠMT

 Na nástroji není možné umístit žádná jiná loga. Uveden bude také odkaz na EU a ES
I fondy (souhrnně) a program. Tyto informace budou již součástí loga EU (viz příklad):

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Veškeré dokumenty projektu, včetně prezenčních listin a plakátků budou obsahovat logolink EU a MŠMT.

Jako spolupořadatel všech akcí v rámci projektu bude uvedena MAS SERVISO o.p.s. jako realizátor projektu.

A dále bude vždy uvedeno registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011073

MAP IIPravidla publicity

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz