MAP IV Louny    


« zpět

Aktivita implementace: Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedou k rozvoji každého dítěte, žáka i se sociálním znevýhodněním - Adaptace dítěte na MŠ

Aktivita implementace: Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedou k rozvoji každého dítěte, žáka i se sociálním znevýhodněním - Adaptace dítěte na MŠ

Dnes 17.6. 2024 byl realizován workshop pro rodiče na MŠ Louny, Fügnerova - pracoviště Fügnerova na téma Adaptace dítěte na MŠ. Téma workshopu bylo zaměřeno na zdůraznění pohledu adaptace dítěte v MŠ jako první významný moment v životě dítěte a jeho socializaci do společnosti vrstevníků. Rodiče workshop hodnotili velice pozitivně a projevili zájem o další témata.

V úvodu došlo k představení tématu, zdůraznění pohledu na adaptaci dítěte v MŠ jako na první významný moment v životě dítěte a jeho socializaci do společnosti vrstevníků.

Velká změna čeká celou rodinu, proto je důležitá nutnost jednotnosti výchovy obou rodičů i dalších členů širší rodiny.

Děti zvládají adaptaci rozdílně, podle různých kritérií.

Nastává nový řád a pravidla, podřizování nové autoritě – učitelce.

Vzniká potřeba komunikace a spolupráce dítěte s vrstevníky a novou dospělou osobou.

Dítě je vizitka svých rodičů, odraz prostředí, ve kterém vyrůstá.

Důslednost, trpělivost a láska jsou zásadní pro zdravý vývoj dítěte a jeho úspěšnou adaptaci na změny v jeho životě.

Zavedení stejných režimových opatření i v rodinném prostředí – oběd v poledne, spánek nebo odpočinek po obědě. Nutná je čitelnost a klidné chování rodičů, beze spěchu a stresu.

Adaptace probíhá fázovitě. Nutná spolupráce MŠ a rodiny.

Odezva rodičů byla velmi pozitivní, o čemž svědčilo mnoho dotazů hlavně na téma:

Jakou strategii volit první týden adaptace?

Jak přinutit dítě ke spánku po obědě? Jak mu vysvětlit, proč to je?

Jak odnaučit závislost na TV?

Je nutná snídaně?

Mému dítěti nic nechutná, má problémy s jídlem – bude v MŠ nuceno do jídla?

Závěrem došlo ke shrnutí zásadních bodů, kterým je třeba věnovat pozornost pro úspěšnou a klidnou adaptaci dítěte v MŠ.


 

MAP IV Aktivita implementace: Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedou k rozvoji každého dítěte, žáka i se sociálním znevýhodněním - Adaptace dítěte na MŠ

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz