MAP IV Louny    


« zpět

Aktivita implementace: Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedou k rozvoji každého dítěte, žáka i se sociálním znevýhodněním - Adaptace dítěte na MŠ

Aktivita implementace: Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedou k rozvoji každého dítěte, žáka i se sociálním znevýhodněním - Adaptace dítěte na MŠ

Dnes 13.6. 2024 byl realizován workshop pro rodiče na MŠ Louny, Fügnerova - pracoviště Dykova na téma Adaptace dítěte na MŠ. Téma workshopu bylo zaměřeno na zdůraznění pohledu adaptace dítěte v MŠ jako první významný moment v životě dítěte a jeho socializaci do společnosti vrstevníků. Rodiče workshop hodnotili velice pozitivně a projevili zájem o další témata.

V úvodu došlo k představení tématu, zdůraznění pohledu na adaptaci dítěte v MŠ jako na první významný moment v životě dítěte a jeho socializaci do společnosti vrstevníků.

Velká změna čeká celou rodinu, proto je důležitá nutnost jednotnosti výchovy obou rodičů i dalších členů širší rodiny.

Říkat dětem vždy pravdu: kam odcházím a proč, kdo pro něho přijde a kdy.

Nastává nový řád a pravidla, podřizování nové autoritě – učitelce.

Vzniká potřeba komunikace a spolupráce dítěte s vrstevníky a novou dospělou osobou.

Adaptace musí probíhat pozvolna, trpělivě – zvykání na prostředí, důslednost v dodržování pravidel a řádu MŠ, aktivní zájem rodičů.

Zásadní změna v identitě dítěte – změna role.

Zavedení stejných režimových opatření i v rodinném prostředí – oběd v poledne, spánek nebo odpočinek po obědě. Nutná je čitelnost a klidné chování rodičů, beze spěchu a stresu.

Adaptace probíhá fázovitě. Nutná spolupráce MŠ a rodiny.

Odezva rodičů byla velmi pozitivní, o čemž svědčilo mnoho dotazů hlavně na téma:

Jak často dětem číst a v kterou dobu?

Jak odnaučit dudlík?

Jak vysvětlit moje odcházení z domu?

Závěrem došlo ke shrnutí zásadních bodů, kterým je třeba věnovat pozornost pro úspěšnou a klidnou adaptaci dítěte v MŠ.


 

MAP IV Aktivita implementace: Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedou k rozvoji každého dítěte, žáka i se sociálním znevýhodněním - Adaptace dítěte na MŠ

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz