MAP II Louny    


« zpět

Podklady pro schválení řídícího výboru - komunikační proces

Podklady pro schválení řídícího výboru - komunikační proces

28.09.2022 -


Na uvedeném odkazu https://maplouny.cz/7-ridici-vybor-podklady-ke-schvaleni  jsou zveřejněny dokumenty ke schválení Řídícím výborem formou per rollam ve dnech (3.10. 2022 - 6. 10. 2022).


 

Aktuality Podklady pro schválení řídícího výboru - komunikační proces

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011073

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2022 Insion.cz